Stel u hebt samen met uw huidige partner besloten dat u en uw partner uit elkaar zullen gaan. Vele echtparen kiezen ervoor om een mediaton-traject in te gaan. Door te kiezen voor een mediation traject kunnen veel afspraken in goed overleg tot stand komen.

 

Veelal begint een mediation met het aan wijzen van een vertrouwenspersoon. Uiteraard moeten bij de echtgenoten of partners het eens zijn met de keuze van de vertrouwenspersonen. Het kan niet zo zijn dat één van de echtgenoten de aan te wijzen vertrouwenspersoon niet vertrouwt. In dat geval moet men op zoek gaan naar een nieuwe vertrouwenspersoon. Het is mogelijk dat u uw echtscheiding is de aanwijst als vertrouwenspersoon en raadsman tegelijkertijd. Dat klinkt op het eerste gezicht wellicht vreemd, maar het gebeurt regelmatig in de praktijk.

 

In goed overleg uit elkaar.

 

Zodra u ervoor kiest een jurist aan te wijzen als zij trouwens de zoon kan de echtscheidingsprocedure in gang worden gezet. Het is mogelijk dat de volledige echtscheidingsprocedure slechts korte tijd duurt. Een echtscheiding die feilloos in goede harmonie tussen beide ex echtgenoten verloopt veelal soepeler dan een echtscheiding waarbij veel strijd is tussen de beide echtelieden. De mediator of vertrouwenspersoon kan helpen bij het opstellen van het echtscheidingsconvenant.

 

Verzoek echtscheiding indienen rechtbank.

 

In het hierboven geschetste voorbeeld kunnen de echtgenoten in goede harmonie met elkaar communiceren over de aanstaande echtscheiding. Op enig moment zal een jurist toch het verzoek tot echtscheiding moeten indienen bij de rechtbank. Een rechter dient zich immers uit te spreken over de echtscheiding een echtscheidingsprocedure wordt ingeleid met een verzoek bij de rechtbank en niet met een dagvaarding. Uw jurist weet precies welke stappen u wel en niet moet nemen.

 

Terugvallen op uw mediator.

 

Mocht u na de echtscheiding nog problemen hebben met het interpreteren van het echtscheidingsconvenant, dan kan u terugvallen op de mediator. Deze persoon is immers op de hoogte van de gemaakte afspraken en kan snel duidelijkheid bieden bij onenigheid of interpretatieverschillen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 85

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op