De redactie van juristvoorechtscheiding.nl besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de artikelen die gepubliceerd zijn op deze website. Toch is het mogelijk dat er in de teksten kleine foutjes en onvolkomenheden zijn ingeslopen. Neem daarom niet klakkeloos over wat er geschreven staat in de artikelen op deze website. Onze artikelen bevatten geen individueel advies. Wel vindt u hier oplossingsrichtingen voor uw juridische problemen rond scheiden en een echtscheidingsconvenant. Een oplossingsrichting biedt u de mogelijkheid gezamenlijk met een jurist te zoeken naar manieren om goed afscheid te kunnen nemen van uw partner. Daarom is een jurist ook een uitstekende partner voor mediation bij echtscheidingen.

 

Oplossingen bij echtscheiding

 

Helaas biedt onze website niet alle informatie over echtscheidingen. Wij hebben gekozen voor de selectie van de relevante artikelen over de wijze waarop een echtscheiding goed geregeld kan worden. Hoewel wij stilstaan bij het begrip alimentatie, mag u er niet op rekenen dat er altijd in elke situatie alimentatie betaald moet worden. Dit geldt voor feitelijk alle gebruikte juridische onderwerpen en begrippen in de artikelen op onze website. U mag er niet van uitgaan dat alles in uw specifieke situatie op u van toepassing is.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 85

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op